Het coronavirus

In onze praktijk hanteren wij de strikte hygiëne- maatregelen volgens het RIVM en de ANBOS. We zijn extra oplettend en we gaan zorgvuldig om met de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. 

Zo krijgt iedere klant een gezondheidscheck en bewaken wij als voorheen ook onze eigen persoonlijke hygiëne en reinigen wij voortdurend aangeraakte oppervlakten.

Blijf thuis bij de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Kom dan niet naar de praktijk maar bel af: 06-57646611 of stuur een email naar info@beautyparadijscosmonique.nl. Er worden in deze periode bij annulering geen kosten in rekening gebracht, ook niet als je op het laatst annuleert. Wanneer je tot een kwetsbare groep behoort, (ouderen en personen met verminderde weerstand), neem dan contact op voor overleg over uw afspraak. 

Let op jouw persoonlijke hygiëne en was regelmatig je handen volgens de huidige richtlijnen. Ook geven we elkaar nu even geen hand en kom bij voorkeur alleen.

 
Vriendelijke groet,
Team Cosmonique

Start typing and press Enter to search